Podatki o družbi in pravno obvestilo

Podatki o družbi

BARILLA G. e R. FRATELLI – delniška družba

Sedež družbe Barilla Adriatik d.o.o Tržaška c. 315 1000 Ljubljana SI25462407 Osnovni kapital družbe znaša 180.639.990,00 EUR in je v celoti vplačan Davčna številka in številka vpisa v Poslovni register v Parmi 01654010345 Podrejena upravi in usklajevanjem družbe 'Barilla Iniziative S.r.l.' ( 2497. člen civilnega zakonika)

Spoštovani uporabnik.
Zahvaljujemo se vam za obisk.
Veliko nam pomeni, da nam lahko zaupate, zato vam želimo na tej strani pojasniti namen in način obdelave osebnih podatkov, ki jih zbiramo med pregledovanjem spletnega mesta (v nadaljevanju »spletno mesto«) in koriščenjem naših storitev, v skladu z natančnejšim opisom v nadaljevanju. Obdelava vaših osebnih podatkov vselej temelji na načelih zakonitosti in poštenosti v skladu z vsemi veljavnimi predpisi. V nadaljevanju si lahko ogledate vse podrobnosti v zvezi z obdelavo osebnih podatkov. Za vprašanja smo vam na voljo. Na tej povezavi najdete vse možnosti, da stopite v stik z nami.

Zadnja posodobitev 22.maja 2018

OBVESTILO O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV

To obvestilo vam omogoča, da se še pred obiskom različnih strani spletnega mesta seznanite s tem, kako bo družba Barilla obdelovala vaše osebne podatke – tako tiste, ki jih vi neposredno sporočite (kot so ime, priimek, poštni in elektronski naslov, starost, datum rojstva, spol itd.), kot tiste, ki jih Barilla zbere na druge načine, opisane v »Katere osebne podatke obdelujemo in kako jih zbiramo« (v nadaljevanju »osebni podatki«). To obvestilo morate prebrati, preden sporočite svoje osebne podatke.

Identiteta in podatki za stik upravljavca obdelave

Upravljavec obdelave je družba Barilla Adriatik, d. o. o. (v nadaljevanju »Barilla« ali »upravljavec«), z naslednjimi podatki za stik: https://www.barilla.com/sl-si/kontakt.

Barilla bo obdelovala vaše osebne podatke v skladu z Uredbo EU 2016/679 in državno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju »zakonodaja o varstvu podatkov«).

Katere osebne podatke obdelujemo in kako jih zbiramo

Vaše pregledovanje spletnega mesta in/ali obiskovanje nekaterih strani spletnega mesta lahko vključuje zbiranje in nato dodatno obdelavo osebnih podatkov s strani Barille. Med povezavo s spletnim mestom namreč informacijski sistemi in programski postopki, ki omogočajo njihovo delovanje, samodejno dajejo in/ali pridobivajo nekatere informacije (kot so na primer tako imenovani piškotki, kot je navedeno v Obvestilu o varstvu osebnih podatkov – piškotki, ki je na koncu tega obvestila, IP-naslovi, domenska imena računalnikov, ki se povežejo s spletnim mestom, navedeni URL-naslovi zahtevanih virov, čas pošiljanja zahteve strežniku).

Tudi morebitne vaše zahteve po informacijah ali storitvah lahko vključujejo zbiranje in nato dodatno obdelavo vaših osebnih podatkov (kot so ime, priimek, poštni in elektronski naslov, starost, datum rojstva, spol itd.).
Zlasti se zbiranje vaših osebnih podatkov lahko zgodi:

 • z izpolnjevanjem spletnih obrazcev in
 • z objavo prispevkov (kot so opredeljeni v nadaljevanju), katerih vsebina lahko vključuje vaše osebne podatke, ki ste jih neposredno sporočili v okviru družbenih omrežij, upravljanih samostojno od tretjih strani, kot so na primer Facebook, Twitter (v nadaljevanju »družbena omrežja«). Pojem »prispevki« vključuje slike, komentarje, izreke, povezane s predmetom spletnega mesta, vsebino in vse druge informacije, ki ste jih zasnovali in objavili na straneh družbenih omrežij, posvečenih izdelkom različnih znamk skupine Barilla, vključno z morebitnimi slikami, ki jih objavite.

Če se odločite poslati zahtevo prek strani »Stopite v stik z nami« na spletnem mestu, je posredovanje nekaterih osebnih podatkov potrebno, da Barilla lahko ugodi vaši zahtevi, zato so ustrezna polja obrazca registracije označena z zvezdico ali so kako drugače označena kot obvezna. Posredovanje osebnih podatkov, ki niso označeni z zvezdico ali kako drugače označeni kot obvezni, je popolnoma prostovoljno, zato manjkajoče, delno ali netočno posredovanje teh osebnih podatkov nima posledic. Manjkajoče, delno ali netočno posredovanje osebnih podatkov, ki so označeni z zvezdico ali so kako drugače označeni kot obvezni, pa pomeni, da ne bo mogoče izvesti zahtevane storitve. Če opustite posredovanje enega ali več obveznih osebnih podatkov, se bo prikazalo sporočilo Barille, ki bo opozorilo na napako in navedlo seznam manjkajočih obveznih osebnih podatkov.

Nameni obdelave vaših osebnih podatkov in ustrezna pravna podlaga

Na podlagi vaših vsakokratnih potreb, ki jih izrazite z obiskom različnih strani spletnega mesta (poleg posameznih pobud, ki vključujejo posredovanje posebnih osebnih podatkov, za katere bodo na spletnem mestu vsakokrat objavljena posebna obvestila), v nadaljevanju navajamo namen obdelave vaših osebnih podatkov in ustrezno pravno podlago.

Vaši osebni podatki bodo obdelovani za te namene izključno po vaši predhodni privolitvi v obdelavo, ki jo boste lahko kadar koli preklicali z zahtevo, poslano upravljavcu obdelave prek strani.

I tuoi Dati Personali saranno trattati per le seguenti finalità esclusivamente

»Stopite v stik z nami«

 1. Obravnavanje vaših zahtev in odgovor nanje
  Lahko se odločite za privolitev v obdelavo svojih osebnih podatkov za obravnavanje in odgovor s strani Barille, kar se tiče vaših zahtev/vprašanj glede izdelkov in pobud različnih znamk skupine Barilla, glede oglasov ali glede spletnega mesta (stran »Stopite v stik z nami« na spletnem mestu). Za te namene se zahteva vaša privolitev med pošiljanjem zahteve. Če se odločite, da ne privolite v obdelavo osebnih podatkov za zgoraj omenjene namene, ne bo mogoče nadaljevati pošiljanja vaše zahteve.

Barilla bo poleg tega lahko obravnavala vaše osebne podatke za te namene:

 1. upravljanje dejavnosti v zvezi z vašo uporabo spletnega mesta, vključno z vašo objavo prispevkov na straneh družbenih omrežij, posvečenih izdelkom različnih znamk skupine Barilla (ker je ta obdelava potrebna za izvajanje pogodbe ali predpogodbenih ukrepov);
 2. obravnavanje in izvajanje obveznosti, določenih z zakonom (računovodskega, administrativnega in davčnega značaja itd.);
 3. obravnavanje ugovorov in morebitnih pravnih sporov (ker gre za zakoniti interes upravljavca).

Kako obdelujemo vaše osebne podatke

Obdelava osebnih podatkov lahko vključuje katero koli od teh dejavnosti: zbiranje, beleženje, organiziranje, hramba, vpogled, obdelava, spreminjanje, selekcija, priklic, primerjanje, uporaba, kombiniranje, blokiranje, razkrivanje, prenos, izbris in uničenje podatkov.
Vaši osebni podatki bodo obdelani pretežno avtomatizirano, a tudi na papirju, v tesni povezavi z nameni obdelave prek podatkovnih baz, elektronskih platform, upravljanih s strani Barille ali v ta namen imenovanih zunanjih tretjih strani v vlogi obdelovalcev, in/ali prek vgrajenih informacijskih sistemov Barille ali omenjenih tretjih strani in/ali prek spletnih mest, upravljanih s strani Barille ali v njeni uporabi.
Upravljavec je ocenil, da je raven varnosti primerna glede na tveganje, ki bi lahko izhajalo iz izgube, uničenja, spreminjanja, nedovoljenega razširjanja, naključnega ali nelegalnega dostopa, zlorabe ali potvarjanja vaših osebnih podatkov. Zlasti:

 • je sprejel varnostne ukrepe, prilagojene tveganjem;
 • hrani vaše osebne podatke v strežnikih na evropskem ozemlju, ki so opremljeni z naprednim sistemom dnevnega shranjevanja varnostnih kopij.

Kje obdelujemo vaše osebne podatke

Vaši osebni podatki se obdelujejo predvsem v prostorih upravljavca in na krajih, kjer so obdelovalci. Za dodatne informacije se obrnite na upravljavca prek podatkov za stik, navedenih na strani »Identiteta in podatki za stik upravljavca obdelave«.

Koliko časa hranimo vaše osebne podatke

Za zagotovitev spoštovanja načel potrebe in sorazmernosti obdelave podatkov je upravljavec predvidel različne čase hrambe osebnih podatkov, in sicer v skladu s posameznimi nameni obdelave:

 1. za namene obravnavanja in odgovora s strani Barille glede vaših zahtev/vprašanj glede izdelkov in pobud različnih znamk skupine Barilla, glede oglasov ali glede spletnega mesta (stran »Stopite v stik z nami« na mestu), bodo vaši osebni podatki hranjeni za nujno potrebni čas za izpolnitev vaše zahteve;
 2. za namene upravljanja dejavnosti glede vaše uporabe spletnega mesta, vključno z vašo objavo prispevkov na straneh družabnih omrežij, posvečenih izdelkom različnih znamk skupine Barilla, bodo vaši osebni podatki hranjeni za nujno potrebni čas za opravljanje zahtevane storitve;
 3. za namene obravnavanja in izpolnjevanja obveznosti, ki jih določa zakon (računovodskega, administrativnega, davčnega značaja itd.), bodo vaši osebni podatki hranjeni za nujno potrebni čas za tovrstni namen;
 4. za namene obravnavanja ugovorov ali morebitnih sodnih sporov bodo osebni podatki hranjeni za nujno potrebni čas za tovrstni namen in v vsakem primeru ne prek ustreznih rokov zastaranja.

Kdo so uporabniki vaših osebnih podatkov

Subjekti, ki jim bodo vaši osebni podatki lahko razkriti oziroma ki jih bodo lahko obdelovali:

 1. pravne ali fizične osebe, ki delujejo kot zunanji obdelovalci, opravljajoč dejavnosti kot zunanji izvajalci, imenovani s strani Barille ali zunanjih obdelovalcev Barille (vključno s subjekti, ki so jim zaupane dejavnosti podpore, komunikacije, marketinga, oglaševanja, promoviranja in prodaje izdelkov in/ali storitev, kot tudi oglaševalci, pooblaščenci za reklamiranje, izvajalci IT-storitev, upravitelji spletnega mesta, upravitelji elektronskih platform, partnerji, kreditne institucije, profesionalna podjetja);
 2. uslužbenci upravljavca in/ali njegovi sodelavci (vključno z upravitelji sistema), ki bodo pod njegovim neposrednim nadzorom pooblaščeni za obdelavo vaših osebnih podatkov; in
 3. uslužbenci zunanjih obdelovalcev in/ali njegovi sodelavci (vključno z upravitelji sistema), ki bodo pod neposrednim nadzorom zunanjih obdelovalcev pooblaščeni za obdelavo vaših osebnih podatkov.

Vaši osebni podatki ne bodo dani ali razkriti tretjim osebam – razen mora Barilla vaše osebne podatke razkriti svetovalcem zaradi zaščite svojih pravic.

Mladoletne osebe

Osebe, mlajše od 16 let, ne smejo dati informacij ali osebnih podatkov Barilli brez privolitve nosilcev starševske odgovornosti zanje. Ob odsotnosti takšne privolitve pošiljanje zahtev mladoletne osebe prek spletnega mesta ne bo mogoče. Barilla poziva vse osebe s starševsko odgovornostjo do mladoletnih oseb, da jih poučijo o varni in odgovorni uporabi interneta in svetovnega spleta.

Identiteta in podatki za stik obdelovalcev

Popolni seznam obdelovalcev osebnih podatkov dobite tako, da se obrnete na upravljavca prek podatkov za stik, navedenih na strani »Identiteta in podatki za stik upravljavca obdelave«.

Podatki za stik pooblaščene osebe za varstvo podatkov (Data Protection Officer ali DPO)

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov, ki jo imenuje upravljavec obdelave, je na voljo na e-naslovu: [email protected]

Vaše pravice v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov

Zakonodaja o varstvu podatkov vam kot posamezniku, na katerega se nanašajo podatki, priznava številne pravice. Konkretno imate pravico:

 1. pridobiti od upravljavca potrdilo o obstoju ali neobstoju svojih osebnih podatkov, tudi če še niso zabeleženi, njihov prenos v razumljivi obliki ter dostop do svojih osebnih podatkov (pridobitev kopije) in povezanih informacij (med katerimi so nameni obdelave, vrsta in izvor osebnih podatkov, kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, obdobje hrambe (kadar ga je mogoče opredeliti), izvršljive pravice);
 2. izvesti pri upravljavcu popravek svojih osebnih podatkov in dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov;
 3. doseči od upravljavca izbris svojih osebnih podatkov brez nepotrebnega odlašanja, na primer, kadar osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili obdelovani, ali ko za njihovo obdelavo ne obstaja več pravna podlaga;
 4. doseči od upravljavca preoblikovanje v anonimno obliko ali blokado svojih osebnih podatkov, obdelovanih v nasprotju z zakonom – vključno s podatki, za katere ni obvezna hramba – glede na namene, za katere so bili ti osebni podatki zbrani ali pozneje obravnavani;
 5. doseči od upravljavca omejitev obdelave svojih osebnih podatkov – med drugim v primeru, ko izpodbijate njihovo točnost ali ste ugovarjali obdelavi – za obdobje, ki je potrebno za ustrezne preglede;
 6. prejeti svoje osebne podatke v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, ter posredovati ali – kadar je to tehnično izvedljivo – doseči neposreden prenos svojih osebnih podatkov k drugemu upravljavcu brez oviranja, če se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi in temelji na vaši privolitvi ali je potrebna za izvajanje pogodbe, v kateri ste udeleženi kot stranka;
 7. preklicati privolitev v obdelavo svojih osebnih podatkov za katerega koli od namenov, za katerega je bila dana privolitev.

Svoje pravice v razmerju do Barille lahko uveljavljate na strani »Stopite v stik z nami« na spletnem mestu ali s sporočilom, poslanim na naslov elektronske pošte [email protected], oziroma tako, da Barilli pošljete pismo z običajno pošto na naslov, ki je naveden na strani »Identiteta in podatki za stik upravljavca«.
Če menite, da obdelava vaših osebnih podatkov krši zakonodajo o varstvu podatkov, lahko vložite pritožbo pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov v državi, v kateri imate prebivališče, v kateri je vaše delovno mesto ali v kateri se je zgodila domnevna kršitev ali pa od istega organa zahtevate informacije glede izvajanja vaših pravic v skladu z zakonodajo o varstvu podatkov.

Pravica do ugovora obdelavi vaših osebnih podatkov

Kadar koli in iz razlogov, povezanih s svojim posebnim položajem, imate pravico, da ugovarjate obdelavi svojih osebnih podatkov, ki je potrebna za izpolnjevanje zakonitih interesov upravljavca ali tretjih strani. V tem primeru upravljavec preneha obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali če je obdelava potrebna za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.
Imate pravico, da ugovarjate obdelavi svojih osebnih podatkov na strani »Stopite v stik z nami«, ali s sporočilom, poslanim na naslov elektronske pošte: [email protected].
Če ugovarjate obdelavi svojih osebnih podatkov za zgoraj navedeni namen, upravljavec te obdelave ne bo več mogel izvajati.