Podatci o trgovačkom društvu i pravna obavijest

BARILLA G. e R. FRATELLI – Dioničko društvo Poštovani, prije svega hvala što ste

Sjedište BARILLA HRVATSKA, d.o.o. Radnička cesta 39 10000 Zagreb HRVATSKA HR 83228409063 Dionički kapital 180.639.990,00 EUR Porezni broj i registracijski broj u Registru trgovačkih društava u Parmi 01654010345 Tvrtkom upravlja i koordinira 'Barilla Iniziative S.r.l.' (čl. 2497 Građanskog zakona)

PRAVNA OBAVIJEST I POLITIKA PRIVATNOSTI

Poštovani,
prije svega hvala što ste nas posjetili. Iznimno nam je važno da nam vjerujete te vas stoga ovdje želimo informirati o svrsi i načinu obrade osobnih podataka koje prikupimo tijekom Vaše navigacije na internetskim stranicama (u daljem tekstu: internetska stranica) i o funkciji usluga koje nudimo, kako je detaljnije navedeno u nastavku. Obrada vaših osobnih podataka uvijek se temelji na zakonitosti i korektnosti sukladno važećim zakonskim propisima koji se mogu primijeniti. U nastavku smo naveli sve detalje u vezi s obradom vaših osobnih podataka.Na raspolaganju smo vam za sva vaša pitanja. Na ovoj poveznici pronaći ćete sve načine na koje nam se možete obratiti:Kontaktirajte nas.

Posljednje ažuriranje 21.5.2018

OBAVIJEST O PRIVATNOSTI

Cilj je ove obavijesti upoznati vas, prije nego što pristupite raznim odjeljcima internetske stranice, na koji će način poduzeće Barilla obraditi vaše osobne podatke, bilo da su u pitanju podatci koje ste mu vi izravno dali (kao što su ime, prezime, poštanska adresa i adresa elektroničke pošte, dob, datum rođenja, spol, itd.) ili podatci koje je poduzeće Barilla prikupilo na neki od načina opisanih u dijelu „Koje osobne podatke obrađujemo i kako ih prikupljamo“ (u daljnjem tekstu pod zajedničkim imenom: „osobni podatci“). Trebate pročitati tu obavijest prije nego što date svoje osobne podatke.

Identitet i podatci za kontakt voditelja obrade podataka

Voditelj obrade vaših osobnih podataka jest poduzeće BARILLA HRVATSKA D.O.O. (u daljnjem tekstu: „Barilla“ ili „voditelj“), podatci za kontakt voditelja https://www.barilla.com/hr-hr/kontakt.

Barilla će obrađivati vaše osobne podatke sukladno Uredbi EU br. 2016/679 i državnim propisima u području zaštite osobnih podataka (u daljnjem tekstu „propisi o privatnosti“).

Koje osobne podatke obrađujemo i kako ih prikupljamo

Tijekom navigacije na internetskoj stranici i/ili pristupa nekim odjeljcima internetske stranice može doći do prikupljanja i daljnje obrade vaših osobnih podataka od strane poduzeća Barilla. U fazi povezivanja na internetsku stranicu, informatički sustavi i softverski postupci koji služe za njihovo funkcioniranje pružaju i/ili automatski i neizravno prikupljaju neke informacije (naprimjer tzv. „kolačici“, kako je navedeno u „Obavijesti o privatnosti – ikolačići“, koja se nalazi na kraju ove obavijesti, „IP“ adrese, imena domena računala korisnika koji se povezuju na internetsku stranicu, Url“ adrese traženih resursa, vrijeme kad je poslužitelju poslan zahtjev).

Prikupljanje i obrada vaših osobnih podataka (kao što su ime, prezime, poštanska adresa i adresa elektroničke pošte, dob, datum rođenja, spol, itd.) može se provoditi i putem mogućih upita koje nam pošaljete, a u kojima od nas tražite informacije ili usluge.
Do prikupljanja vaših osobnih podataka posebno može doći:

 • ko popunite on-line obrasce; i
 • ko objavite sadržaje (čija je definicija dana u nastavku) koji bi mogli obuhvaćati vaše osobne podatke koje ste izravno dali na društvenim mrežama kojima samostalno upravljaju treće strane, kao što su, Facebook, Twitter itd. (u daljem tekstu: „društvene mreže“). Pod pojmom „sadržaji“ podrazumijevamo slike, komentare, navode pridružene predmetu internetske stranice i bilo koju drugu informaciju koju ste kreirali i objavili na stranicama društvenih mreža namijenjenim za proizvode različitih marki grupe Barilla i vašu sliku koju eventualno pošaljete.

Ako odlučite poslati upit putem odjeljka „Kontaktirajte nas“ na našoj internetskoj stranici, morate dati neke osobne podatke kako bi poduzeće Barilla moglo odgovoriti na vaš upit, stoga su neka polja na obrascu za kontakt obilježena zvjezdicom ili su na neki drugi način označena kao obvezna. U polja koja nisu obilježena zvjezdicom ili nisu obilježena na neki drugi način kao obvezna, nije obvezno unositi podatke; podatke u ta polja možete unijeti prema želji, a ako ih ne unesete ili unesete djelomične ili netočne podatke, to neće imati nikakvu posljedicu. Ako u polja označena zvjezdicom ili na neki drugi način označena kao obvezna ne unesete podatke ili unesete djelomične ili netočne podatke, nećemo moći obraditi vaš upit. Ako ste propustili dati jedan ili više obveznih osobnih podataka, pojavit će se poruka poduzeća Barilla s greškom i popis svih obveznih osobnih podataka koji nedostaju.

Svrha i pravni temelj obrade osobnih podataka

Ovisno o potrebama koje s vremena na vrijeme pokazujete kada pristupite raznim odjeljcima internetske stranice (osim kad su u pitanju posebne inicijative kod kojih se traži da date specifične osobne podatke, koje će se s vremena na vrijeme objavljivati na internetskoj stranici u odjeljku Posebne obavijesti), u nastavku navodimo svrhu i pravni temelj obrade vaših sobnih podataka.

Vaše osobne podatke obradit ćemo u svrhu navedenu u nastavku teksta, ali samo ako za to prethodno date privolu, koju možete povući u bilo kojem trenutku slanjem zahtjeva voditelju obrade osobnih podataka u odjeljku „Kontaktirajte nas“ na internetskoj stranici.Upravljanje vašim zahtjevima i odgovor na njih
Možete odlučiti hoćete li dati privolu za obradu svojih osobnih podataka ili ne kako bi Barilla mogla odgovoriti na vaša pitanja o proizvodima i inicijativama povezanim s različitim markama grupe Barilla, o reklamnim porukama, odnosno o internetskoj stranici (odjeljak „kontaktirajte nas“ na internetskoj stranici). U navedenu svrhu potrebna je vaša privola u trenutku slanja upita. Ako odlučite ne dati privolu za obradu svojih osobnih podataka u navedenu svrhu, nećete moći poslati upit.

Barilla može obrađivati vaše osobne podatke iako za to niste dali privolu, i to u sljedeće svrhe:

 1. za upravljanje aktivnostima povezanim s uporabom internetske stranice, uključujući sadržaje koje vi objavite na stranicama društvenih mreža namijenjenim za proizvode različitih marki grupe Barilla (budući da je obrada podataka potrebna za provedbu ugovora ili predugovornih mjera);
 2. za upravljanje i ispunjenje obveza predviđenih zakonom (knjigovodstvenih, birokratskih, poreznih obveza, itd.);
 3. za upravljanje reklamacijama i mogućim sporovima (budući da je to legitiman interes voditelja).

Kako obrađujemo vaše osobne podatke

Obrada vaših osobnih podataka može obuhvatiti bilo koji tip radnje, kao što su prikupljanje, registracija, organizacija, pohrana, konzultacija, elaboracija, izmjena, selekcija, izvlačenje, usporedba, uporaba, međusobno povezivanje, blokada, prijenos, brisanje i uništavanje podataka.
Vaši osobni podatci obrađivat će se pretežno u automatiziranom obliku, ali i u papirnom obliku ovisno o svrsi obrade, putem baze podataka, elektroničkih platformi kojima upravlja Barilla ili trećih strana koje se prema potrebi imenuju vanjskim izvršiteljima obrade i/ili putem integriranih informatičkih sustava poduzeća Barilla i spomenutih trećih strana i/ili internetske stranice čiji je vlasnik poduzeće Barilla ili internetskih stranica kojima se ona koristi.
Voditelj obrade ocijenio je da je razina sigurnosti obrade pogodna uzevši u obzir rizike koji bi mogli nastati zbog gubitka, uništenja, izmjene, neovlaštenog prosljeđivanja, slučajnog ili nezakonitog pristupa, zlouporabe ili izmjene vaših osobnih podataka. Posebice:

 • poduzeo je odgovarajuće sigurnosne mjere za izbjegavanje navedenih rizika;
 • čuva vaše osobne podatke na poslužiteljima koji postoje na teritoriju Europske unije i koji podliježu unaprijeđenom sustavu i svakodnevnom spremanju u backup.

Gdje obrađujemo vaše osobne podatke

Vaši osobni podatci obrađuju se ponajprije u sjedištu voditelja obrade i na mjestima na kojima se nalaze izvršitelji obrade. Za više informacija obratite se voditelju putem podataka za kontakt navedenih u dijelu „Identitet i podatci za kontakt voditelja obrade podataka“.

Koliko dugo čuvamo vaše osobne podatke

Kako bi se zajamčilo poštoivanje načela potrebe i proporcionalnosti obrade podataka, voditelj obrade odredio je različita razdoblja u kojima će se čuvati vaši osobni podatci ovisno o tome za što su namijenjeni:

 1. u svrhu upravljanja i odgovora na vaše upite o proizvodima i inicijativama povezanim s različitim markama grupe Barilla, o reklamnim porukama odnosno o internetskoj stranici (odjeljak „Kontaktirajte nas“ na internetskoj stranici) vaši osobni podatci bit će pohranjeni samo onoliko dugo koliko je potrebno da odgovorimo na vaše upite;
 2. za upravljanje aktivnostima povezanim s uporabom internetske stranice, uključujući sadržaje koje vi objavite na stranicama društvenih mreža namijenjenim za proizvode različitih marki grupe Barilla, vaši osobni podatci bit će pohranjeni samo onoliko dugo koliko je potrebno za pružanje usluge koju ste tražili;
 3. u svrhu upravljanja i provedbe zakonskih obveza (računovodstvene, birokratske, porezne prirode itd.) vaši osobni podatci bit će pohranjeni samo onoliko dugo koliko je potrebno da se te obveze provedu;
 4. u svrhu upravljanja eventualnim sporovima, osobni podatci čuvati će se samo onoliko dugo koliko je potrebno da se dostigne navedena svrha, a u svakom slučaju ne dulje od predviđenog roka zastare.

Tko su primatelji vaših osobnih podataka

Vaše osobne podatke mogu prosljeđivati i obrađivati:

 1. pravne ili fizičke osobe koje djeluju kao vanjski izvođači obrade, koje obavljaju djelatnost outsourcing-a, a koje imenuje poduzeće Barilla ili vanjski izvršitelji obrade poduzeća Barilla (između ostalim subjekti kojima se povjeravaju djelatnosti asistencije, komunikacije, marketinga, promidžbe, reklame i prodaje proizvoda i/ili usluga, ali i oglašivači, agencije za oglašavanje, pružatelji IT usluga, upravitelji internetskih stranica, upravitelji elektroničkih platformi, partneri, kreditne institucije, pružatelji stručnih usluga);
 2. zaposleni voditelja i/ili njegovi suradnici (uključujući administratore sustava) koji će, pod izravnim nadzorom voditelja obrade, biti ovlašteni za obradu vaših osobnih podataka; i
 3. zaposleni vanjskih izvršitelja obrade i/ili njihovi suradnici (uključujući administratore sustava) koji će, pod izravnim nadzorom vanjskih izvršitelja obrade, biti ovlašteni za obradu vaših osobnih podataka.

Vaši osobni podatci neće biti otkriveni trećim stranama niti proslijeđeni, osim ako ih poduzeće Barilla ne bude moralo otkriti pružateljima savjetodavnih usluga kako bi zaštitilo vlastita prava.

Maloljetne osobe

Osobe mlađe od 16 godina ne smiju davati informacije ili osobne podatke poduzeću Barilla bez privole roditelja ili skrbnika. Ako roditelji ili skrbnici ne daju privolu, maloljetne osobe ne mogu slati upite putem internetske stranice. Barilla poziva sve roditelje ili skrbnike maloljetnih osoba da ih upoznaju sa sigurnom i odgovornom uporabom interneta.

Identitet i podatci za kontakt izvršitelja obrade podataka

Cijeli popis izvršitelja obrade osobnih podataka možete tražiti od voditelja obrade čiji su podatci za kontakt navedeni u dijelu „Identitet i podatci za kontakt voditelja obrade podataka“.

podatci za kontakt službenika za zaštitu osobnih podataka (DPO)

podatci za kontakt službenika za zaštitu osobnih podataka imenovanog od strane voditelja obrade: [email protected]

Vaša prava u vezi s obradom vaših osobnih podataka

Prema zakonskim propisima o privatnosti imate mnoga prava kad je u pitanju obrada vaših osobnih podataka. Posebice, imate pravo:

 1. da vam voditelj obrade potvrdi postoje li ili ne vaši osobni podatci, čak i ako još nisu registrirani; imate pravo da vam u razumljivom obliku preda vaše osobne podatke i imate pravo pristupiti njima (i dobiti jednu kopiju) i informacijama povezanim s njima (kao što su svrha obrade, kategorije i podrijetlo osobnih podataka, kategorije primatelja kojima su vaši osobni podatci poslani ili bi mogli biti poslani, koliko će se dugo čuvati vaši osobni podatci (ako je to moguće), vaša prava);
 2. da vam Voditelj obrade dopusti da izmijenite Vaše osobne podatke i da ih dopunite ako nisu potpuni;
 3. da vam voditelj obrade dopusti da obrišete svoje osobne podatke i to na vrijeme, bez kašnjenja, između ostalim kada vaši osobni podatci nisu više potrebni za svrhu u koju su obrađeni ili ako više ne postoji pravni temelj za njihovu obradu;
 4. da vam voditelj obrade dopusti da anonimno izmijenite svoje osobne podatke čijom su obradom prekršeni zakonski propisi, uključujući podatke koje nije potrebno čuvati, u vezi sa svrhom za koju su osobni podatci prikupljeni ili obrađeni;
 5. da tražite od voditelja obrade da ograniči obradu vaših osobnih podataka, među ostalog kada smatrate da su netočni ili kad se ne slažete s time da vaši podatci budu obrađeni, u razdoblju koje je potrebno da se provedu potrebne provjere;
 6. primiti vaše osobne podatke u strukturiranom, uobičajenom i čitljivom formatu preuzetom s automatskog uređaja ili poslati ili tražiti, ako je to tehnički moguće, da vaši osobni podatci budu izravno i bez ikakve smetnje poslani drugom voditelju obrade ako se prosljeđivanje podataka obavlja automatiziranim sredstvima i ako ste za to dali privolu ili ako je prosljeđivanje podataka potrebno za provedbu ugovora koji ste sklopili;
 7. povući privolu za obradu svojih osobnih podataka bez obzira na svrhu u koju ste ih dali.

Možete iskoristiti prava koja imate prema poduzeću Barilla pristupom odjeljku „Kontaktirajte nas“ na internetskoj stranici ili slanjem zahtjeva na sljedeću adresu elektroničke pošte [email protected] ili poduzeću Barilla možete poslati dopis putem obične pošte na adresu navedenu u dijelu „Identitet i podatci za kontakt voditelja obrade podataka“
Ako smatrate da se obradom vaših osobnih podataka krši zakonski propisi o zaštiti privatnosti, možete podnijeti prigovor nadzornom tijelu zemlje u kojoj imate stalno boravište, u kojoj se nalazi vaše radno mjesto ili u kojoj je došlo do kršenja, ili se možete obratiti spomenutom tijelu i zatražiti informacije u vezi s pravima koja imate, prema zakonskim propisima o zaštiti privatnosti.

Pravo suprotstavljanja obradi osobnih podataka

Imate se pravo u bilo kojem trenutkui zbog razloga povezanih sa svojom posebnom situacijom suprotstaviti obradi svojih osobnih podataka koja je potrebna kako bi voditelj obrade ili treće strane mogli ostvariti legitiman interes. U tom slučaju voditelj obrade suzdržat će se od daljnje obrade vaših osobnih podataka osim ako ne dokaže da postoje legitimni razlozi koji premašuju vaše interese, prava ili slobode ili ako je obrada potrebna da se utvrdi postojanje ili zaštita određenog prava na sudu.
Imate pravo suprotstaviti se obradi svojih osobnih podataka odjeljku pristupom odjeljku Kontaktirajte nas na internetskoj stranici ili slanjem e-poruke na adresu elektroničke pošte [email protected].
Ako se suprotstavite obradi svojih osobnih podataka u navedenu svrhu, voditelj obrade neće više moći obrađivati vaše osobne podatke.