Gozdovi grancereale

Gozdovi grancereale

S svojim projektom Gozdovi Grancereale blagovna znamka Grancereale sodeluje v vseitalijanski akciji Zeleni mozaik, ki jo podpira tudi neprofitna organizacija Legambiente.

V sklopu projekta, ki zajema 6 gozdov na 13 hektarjih skupnih površin, bo Grancereale posadil približno 3.200 novih dreves in grmov.

Povečanje biotske raznovrstnosti, stabilizacija tal, zmanjšanje požarne ogroženosti, naravna pogozditev in ponovna uporaba območij so le nekateri pozitivni učinki projekta.

Dolina Sella

Občina Borgo Valsugana (pokrajina Trento)

Površina: 2 ha

Alpska dolina na jugovzhodnem delu dežele Trentino – Zgornje Poadižje je obdana s predalpskim svetom okrog mesta Vicenza in se razteza na skupno 6.000 hektarjih. Posegi nosijo certifikat Sveta za nadzor gozdov FSC® in zajemajo območje v občini Borgo Valsugana v bližini parka Arte Sella, ki združuje tako kulturno kot naravno dediščino.

Ukrepi varovanja zajemajo področje pod okriljem kulturnega društva Arte Sella, na katerem je konec oktobra 2018 pustošila nevihta Vaia ter pustila za sabo obsežno okoljsko škodo in poškodovano infrastrukturo. S projektom želimo predvsem obnoviti poškodovani gozd. Z večjo pokritostjo področja bomo okrepili tla ter posledično izboljšali odpornost na erozijo in hidrogeološko nestabilnost, kar bo pospešilo ekološko obnovo gozdne površine.

 

Aktivnosti v letih 2019 in 2020
– Temeljito čiščenje območja ter zlaganje sekancev in vej za naravno zavarovanje in obnovo gozda (spodbujanje rasti semenskih rastlin)
– Drobljenje sekancev in vej po zastavljeni poti (vsaj 20 metrov od obstoječe steze) ter razporeditev biomase za obogatitev prsti
– Zasaditev mladih drevesnih sadik vzdolž steze

 

Predvidene aktivnosti v letih 2020 in 2021
– Nega rastlinja in odpravljanje pomanjkljivosti, košnja škodljivih vrst
– Dveletno vzdrževanje


SPOZNAJ UKREPE

Deželni park Portofino

Občina Portofino (pokrajina Genova)

Superficie interessata: 2 ha

Projekt varovanja narave je v postopku pridobitve certifikata FSC® (Svet za nadzor gozdov) ter se osredotoča na območje v lasti občine Portofino znotraj samega parka in predvideva urejanje in ekološko obnovo tistega dela gozda, ki ga je oktobra 2016 poškodovalo divjanje močnega viharja vzdolž genovske vzhodne obale.

Vsi projektni ukrepi bodo uresničeni v skladu s standardi s področja gozdarstva.

 

Aktivnosti od jeseni 2019
– Odstranjevanje posekanih rastlin z namenom obnavljanja narave in kolonizacije tal z lokalnimi rastlinskimi vrstami (črničevje, črni gaber, črni jesen, puhasti hrast, obmorski bor) ter zmanjševanja požarne ogroženosti na območju z veliko suhih vej in stebel
– Odstranjevanje bolnih in invazivnih/škodljivih rastlin
– Obnova steze

 

Predvidene aktivnosti v letih 2020 in 2021
– Dveletno vzdrževanje


SPOZNAJ UKREPE

Narodni park gozdov doline Casentina

Občina Londa (pokrajina Firence)
Območje 1 | Acquareta
Območje 2 | Prato Dormi

Površina: 2 ha

Ukrep varovanja gozdov predvideva čiščenje gozdne podrasti in odstranjevanje poškodovanih rastlin, ki so posledica močnega sneženja novembra 2017, ki je precej uničilo, ponekod pa celo izkoreninilo gozd rdečega bora, ter nato še zasaditev mladih sadik gozdnega drevja in vzdrževanje, s čimer želimo ponovno pogozditi dve območji v občini Londa. Načrtovani ukrepi bodo vključeni v obstoječi projekt, ki ga sofinancira Načrt za razvoj podeželja dežele Toskane.

Območja so v Narodnem parku gozdov doline Casentino, Monte Falterona in Campigna. Gre za 420 hektarjev znotraj Deželne gozdne površine Rincine v pokrajini Firence, ki se razprostira na približno 1.448 ha območja ob vznožju Apeninskega gorovja v deželah Toskana in Emilija Romanja, upravlja pa jo Skupnost občin v dolini rek Arno in Sieve.

Poleg dveh certifikatov PEFC in FSC® (Svet za nadzor gozdov) je Rincine od decembra 2019 tudi lastnik certifikata FSC® za ekosistemske storitve v kategorijah Razogljičenje in Rekreacijske storitve (turizem, potrošnja), s čimer je postal prvo območje v Italiji, ki se lahko pohvali s tovrstnim nazivom.

 

Aktivnosti v letih 2019 in 2020

– Sečnja in drobljenje poškodovanih iglavcev

– Ohranjanje vseh vrst listavcev in redkih drevesnih vrst, da bi ohranili biotsko raznovrstnost območja

– Odstranjevanje poškodovanih rastlin in umik vej

– Priprava tal za pogozdovanje

– Zasaditev mladih drevesnih sadik

– Zaščita mladih dreves pred divjadjo

 

Predvidene aktivnosti v letih 2020 in 2021

– Nega rastlinja in odpravljanje pomanjkljivosti, košnja škodljivih vrst

– Dveletno vzdrževanje


SPOZNAJ UKREPE

Deželni park Doline Treja

Občina Mazzano Romano (pokrajina Rim)
Območje 1 | Občina Mazzano Romano
Območje 2 | Slapovi Monte Gelato

Površina: 2 ha

Deželni park Doline Treja obsega 628 hektarov zavarovanega območja, skozi katerega teče reka Treja med občinama Calcata in Mazzano Romano v deželi Lacij.

Na področju so predvideni številni zahtevni ukrepi za reševanje nestabilnosti, do katerega je prišlo zaradi tufa slabše kakovosti, zemeljskih plazov, nenadzorovanih površinskih odtokov in invazivnih/škodljivih rastlin, ki pospešijo drobljenje tamkajšnjih vulkanskih kamnin

 

Aktivnosti od jeseni 2019
– Čiščenje in odstranjevanje invazivnih/škodljivih rastlin
– Vzdrževanje brežin s pomočjo protierozijskih biopreprog iz rastlinskih vlaken (jute), s čimer smo stabilizirali območja z nizko vsebnostjo organskih snovi, podvržena preperevanju
– Omejitev odtoka površinskih deževnic
– Zasaditev mladih grmovnic

 

Predvidene aktivnosti v letih 2020 in 2021
– Dveletno vzdrževanje


SPOZNAJ UKREPE

Narodni park Gargano

Občina Monte Sant‘Angelo (pokrajina Foggia)

Površina: 2 ha

Ukrepi v okviru Narodnega parka Gargano zajemajo območje v lasti občine Monte Sant‘Angelo, ki ga upravlja Konzorcij za melioracijo gora na območju Gargana. Narodni park predstavlja eno najobsežnejših varovanih območij v Italiji, ki obsega Gorsko skupnost Gargano, morski rezervat otokov Tremiti in umbrijski gozd ter s svojim morfološkim profilom ohranja neverjetno biotsko raznovrstnost.

Kjer izvajamo ukrepe, gre predvsem za iglavce iz 60. let prejšnjega stoletja in izvorno rastlinje, med katerim prednjači črničevje. Ekosistem najbolj potrebuje učinkovito protipožarno varnost, zato ukrepi predvidevajo zmanjševanje ogroženosti gozdnih požarov in so še zlasti pomembni prav zaradi neposredne bližine tisočletnega umbrijskega gozda, ki je uvrščen tudi na seznam Unescove naravne dediščine in predstavlja zelena pljuča celotnega parka.

 

Aktivnosti od jeseni 2019
– Obrezovanje spodnjih delov dreves
– Priprava protipožarnih pasov
– Odstranjevanje visečih dreves
– Obrezovanje vej
– Ponovna zasaditev mladih sadik značilnih avtohtonih vrst sredozemskega grmičevja

 

Predvidene aktivnosti v letih 2020 in 2021
– Dveletno vzdrževanje

 


SPOZNAJ UKREPE

Narodni park Pollino

Občina Latronico (pokrajina Potenza)

Površina: 2 ha

Ukrepi zadevajo območje znotraj narodnega parka Pollino v lasti občine Latronico, ki je uvrščeno v mrežo Natura 2000.

V gozdu pri kraju Malboschetto in v bližini gore Alpi trenutno rastejo tujerodne vrste, kot je črni bor. Zasadili so jih z namenom, da bi jih obnovili, toda drevesa so se prilagodila tamkajšnjim razmeram in osiromašila gozdno rastje. Z ukrepom želimo ponovno zasaditi avtohtone vrste, s čimer bomo ponovno spodbudili naravno kolonizacijo gozdne površine.

 

Predvidene aktivnosti od jeseni 2019
– Ponovno čiščenje invazivnih/škodljivih rastlin na območju, da bi s širjenjem semen spodbudili naravno pogozditev
– Odstranjevanje talnih rastlin in odmrlega lesa, kjer jih je preveč
– Zasaditev mladih drevesnih sadik avtohtonih vrst, kot so munika (že prisotna na gori Alpi), bela jelka iz osrednje in južne Italije, navadni gaber.
– Dveletno vzdrževanje

 

Končane aktivnosti 
– Projektiranje in pridobitev dovoljenj.


SPOZNAJ UKREPE