Šume Grancereale

Šume Grancereale

Grancereale se pridružio nacionalnoj kampanji „Zeleni mozaik“ u organizaciji udruge Legambiente svojom inicijativom „Šume Grancereale“. Ovim projektom Grancereale obnavlja šest šumskih područja na ukupno 13 hektara tla te predviđa sadnju oko 3.200 biljaka i grmova.

Povećanje bioraznolikosti, stabilizacija tla, smanjenje opasnosti od širenja požara, prirodna obnova i obnova upotrebljivosti područja.

To su neke od dobrobiti koje su postignute zahvaljujući projektu.

 

Val di Sella

Općina Borgo Valsugana (TN)

Obuhvaćeno područje: 2 ha

Val di Sella alpska je dolina jugoistočnog Trentina, koja je smještena na Vincentinskim alpama i ukupne je površine oko 6000 ha. Za predmetno područje u općini Borgo Valsugana, koje se nalazi u blizini parka prirode Arte Sella, započeo je postupak dobivanja FSC® certifikata (Forest Stewardship Council).

Zahvat zaštite provest će se na cijelom području koje je pretrpjelo znatnu štetu i u okolišu i u infrastrukturi nakon oluje Vaia krajem listopada 2018., a kojim upravlja kulturna udruga Arte Sella. Glavni je cilj projekta obnova šumske baštine koju je oluja oštetila i osiromašila. Sadnjom drveća učvrstit će se površinska struktura tla povećanjem otpornosti na eroziju i na rizik od hidrogeološke nestabilnosti te će se potaknuti ekološka obnova šume.

 

Provedene aktivnosti 2019. – 2020.

– potpuno čišćenje područja i sakupljanje panjeva i granja radi sigurnosti i prirodne obnove šume (poticanje rasta biljaka od sjemena)
– usitnjavanje panjeva i granja uz stazu (najmanje 20 metara uz rubove postojeće staze) i raspoređivanje biomase na licu mjesta radi obogaćivanja zemlje
– sadnja mladih sadnica uz stazu.

 

Planirani zahvati 2020. – 2021.
– njega kultura, uključujući nadomještanje sadnica koje se nisu primile, košnja korova.
– održavanje tijekom 2 godine.


Otkrijte Zahvate

Regionalni park Portofino

Općina Portofino (GE)

Obuhvaćeno područje 2 ha

Projekt zaštite provest će se na području u vlasništvu općine Portofino koje očekuje FSC® certifikat (Forest Stewardship Council) te koje pripada parku i predviđa sistematizaciju i ekološku obnovu šumskog područja oštećenog tijekom olujnog vjetra koji je pogodio istočnu obalu Genove u listopadu 2016.

Svi planirani zahvati provest će se prema kriterijima naturalističkog šumarstva.

 

Aktivnosti provedene od jeseni 2019.
– uklanjanje srušenih biljaka s površine područja kako bi se omogućila prirodna obnova i kolonizacija tla vrstama koje su prisutne na tom području (poput hrasta crnike, crnog graba, crnog jasena, hrasta medunca, primorskog bora) i smanjio rizik od požara koji bi se mogli lakše širiti na tlu prekrivenom suhim granjem i korovom
– uklanjanje bolesnih biljaka i korova
– obnova staze.

 

Planirani zahvati 2020. – 2021.
– održavanje tijekom 2 godine.


Otkrijte Zahvate

Nacionalni park Foreste Casentinesi

Općina Londa (FI)
Područje 1 | Lokacija Acquareta
Područje 21 Lokacija Prato Dormi

Obuhvaćeno područje: 2 ha

Zahvat zaštite predviđa obnovu dvaju šumskih područja koja se nalaze u općini Londa krčenjem grmlja i uklanjanjem oštećenih biljaka, naknadnu sadnju mladih šumskih biljaka i aktivnosti koje se odnose na održavanje nakon snažne snježne oluje u studenome 2017. koja je uzrokovala znatnu štetu na borovoj šumi, odnosno polomila i iščupala stabla. Planirane aktivnosti dopunjuju postojeći projekt koji je sufinanciran iz Plana za ruralni razvoj regije Toskana.

Identificirana područja nalaze se u sklopu područja nacionalnog parka „Foreste Casentinesi“, planina Falterona i Campigna, a to je područje od 420 hektara koje pripada regionalnom šumskom kompleksu Rincine u pokrajini Firence, koji se prostire na oko 1448 ha u toskansko-romanjolskim Apeninima i kojim upravlja Zajednica općina Valdarno i Valdisieve.

Od prosinca 2019. šumski regionalni kompleks Rincine, osim dvostrukog certifikata PEFC i FSC® (Forest Stewardship Council), dobio je i FSC® certifikat za usluge ekosustava za kategorije „ugljik“ i „rekreacijske usluge“ (turizam, uživanje). Za potonje prvi je subjekt u Italiji koji ga je dobio.

 

Provedene aktivnosti 2019. – 2020.

– aktivnosti rezanja, priprema i rezidba oštećenih crnogoričnih biljaka

– očuvanje sveg listopadnog drveća i vrsta koje se sporadično pojavljuju s ciljem poticanja bioraznolikosti

– uklanjanje oštećenih biljaka i granja s područja

– priprema tla za pošumljavanje

– sadnja mladih sadnica

– zaštita mladih biljaka od divljih životinja.

 

Planirani zahvati 2020. – 2021.

– njega kultura, uključujući nadomještanje sadnica koje se nisu primile, košnja korova

– održavanje tijekom 2 godine.

 


Otkrijte Zahvate

Regionalni park Valle del Treja

Općina Mazzano Romano (RM)
Područje 1 | Općina Mazzano Romano
Područje 2 | Cascate del Monte Gelato

buhvaćeno područje: 2 ha

Regionalni park Valle del Treja zaštićeno je područje u Laciju koje obuhvaća područja općina Calcata (VT) i Mazzano Romano (RM) ukupne površine 628 ha, kojim teče rijeka Treja.

Područja koja su predmet zahvata imaju mnogobrojne i složene probleme nestabilnosti zbog loše kvalitete stijena od tufa, od pojave postojećih i/ili mogućih klizišta do nekontroliranog otjecanja površinskih voda i prisutnosti vegetacije korova koja pridonosi ubrzavanju fenomena pucanja vulkanskih stijena.

 

Aktivnosti provedene od jeseni 2019.
– čišćenje i uklanjanje vegetacije korova
– učvršćivanje padina pomoću bioplatna od biljnih vlakana (juta) kako bi se učvrstila tla koja su siromašna organskim vlaknima i sklona meteorizaciji
– aktivnosti ograničavanja protoka kišnice na površini
– sadnja mladih grmova.

 

Planirani zahvati 2020. – 2021.
– održavanje tijekom 2 godine


Otkrijte Zahvate

Nacionalni park Gargano

Općina Monte Sant'Angelo (FG)

Obuhvaćeno područje 2 ha

Zahvat upravljanja obuhvatit će područje u vlasništvu općine Monte Sant’Angelo u sklopu nacionalnog parka Gargano kojim upravlja Konzorcij za melioraciju planina iz Gargana. Nacionalni park Gargano jedno je od najvećih zaštićenih područja u Italiji: obuhvaća planinsku zajednicu Gargano, morski rezervat otoka Tremiti i umbrijsku šumu te zahvaljujući svojoj morfološkoj konfiguraciji osigurava stanište bogate bioraznolikosti.

Šume zahvaćene aktivnostima zaštite i upravljanja uglavnom su crnogorične šume iz 1960-tih godina i prirodnog su podrijetla, a prevladava hrast crnika. Glavna potreba tog ekosustava jest prevencija požara: planirani zahvati usmjereni su upravo na smanjenje rizika od šumskih požara i imaju posebnu važnost s obzirom na to da se područje nalazi u blizini tisućljetne umbrijske šume pod zaštitom Uneska koja predstavlja zelena pluća parka.

 

Aktivnosti provedene od jeseni 2019.
– prorjeđivanje odozdo
– postavljanje protupožarnih traka
– uklanjanje nestabilnog drveća
– rezidba u suho i orezivanje
– ponovno uvođenje autohtonih vrsta koje su karakteristične za mediteransku makiju sadnjom mladih sadnica.

 

Planirani zahvati 2020. – 2021.
– održavanje tijekom 2 godine.

 


Otkrijte Zahvate

Nacionalni park Pollino

Općina Latronico (PZ)

Obuhvaćeno područje: 2 ha

Zahvat će obuhvatiti područje u vlasništvu općine Latronico u sklopu Nacionalnog parka Pollino, koje je dio mreže Natura 2000.

Područje koje se nalazi na lokaciji Malboschetto u blizini planine Alpi trenutačno zauzimaju alohtone vrste koje su ljudi uveli u prošlosti (poput crnog bora) s ciljem pošumljavanja, ali koje se nisu prilagodile lokalnim uvjetima i osiromašile šumu. Zahvat će stoga biti usmjeren na ponovno uvođenje autohtonih vrsta kako bi se potaknula prirodna kolonizacija šume.

 

Planirani zahvati od jeseni 2019.
– čišćenje područja od korova kako bi se potaknula prirodna obnova širenjem sjemena
– uklanjanje biljaka na tlu i mrtve biomase tamo gdje je prisutna u prekomjernim količinama
– sadnja mladih sadnica odabranih među autohtonim vrstama kao na primjer: munike (već prisutna na planini Alpi), obične jele srednje i južne Italije (vrsta Abies Alba), običnog graba.
– održavanje tijekom 2 godine.

 

Provedene aktivnosti
– pokrenuti postupci projektiranja i odobravanja.


Otkrijte Zahvate