ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Αγαπητέ χρήστη,
πρώτα απ’ όλα ευχαριστούμε για την επίσκεψη.Δίνουμε μεγάλη αξία στο γεγονός ότι μπορείτε να μας εμπιστεύεστε και, επομένως, επιθυμούμε να μοιραστούμε μαζί σας, στη σελίδα αυτή, τους σκοπούς και τις μεθόδους επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε κατά την περιήγησή σας στον ιστότοπο (στο εξής, «Ιστότοπος») και με τη χρήση των υπηρεσιών που σας προσφέρουμε, όπως περιγράφεται καλύτερα παρακάτω.Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται πάντα στις αρχές της νομιμότητας και της ορθότητας, σύμφωνα με το σύνολο της ισχύουσας υφιστάμενης νομοθεσίας.Στη συνέχεια, θα βρείτε όλες τις λεπτομέρειες για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.Είμαστε στη διάθεσή σας για να απαντήσουμε σε όλες σας τις ερωτήσεις. Σε αυτόν τον σύνδεσμο θα βρείτε όλους τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας: Επικοινωνήστε μαζί μας

Τελευταία ενημέρωση 21/05/2018

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ

Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα σας επιτρέπει να γνωρίζετε, ακόμη και πριν από την πρόσβασή σας στις διάφορες ενότητες του Ιστοτόπου, με ποιον τρόπο η Barilla θα επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, είτε αυτά που έχουν παρασχεθεί απευθείας από εσάς (όπως όνομα, επώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ηλικία, ημερομηνία γέννησης, φύλο, κ.λπ.) είτε αυτά που έχουν συλλεχθεί με άλλον τρόπο από την Barilla σύμφωνα με όσα αναγράφονται στην ενότητα «Ποια Προσωπικά Δεδομένα επεξεργαζόμαστε και πώς τα συλλέγουμε» (στο εξής, συλλογικά, «Προσωπικά Δεδομένα»). Είναι απαραίτητο να το διαβάσετε, πριν δώσετε τα Προσωπικά Δεδομένα σας.

Ταυτότητα και στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου επεξεργασίας

Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η Barilla G. e R. Fratelli Società per Azioni (στο εξής «Barilla» ή «Υπεύθυνος»), με έδρα στην Πάρμα, στη διεύθυνση Via Mantova, 166 – 43122 με τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας.

Η Barilla θα επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα σας σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΕ αριθ. 2016/679 και την εθνική νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (στο εξής «νομοθεσία περί ιδιωτικού απορρήτου»).

Ποια Προσωπικά Δεδομένα επεξεργαζόμαστε και πώς τα συλλέγουμε

Η πλοήγησή σας στον Ιστότοπο ή/και η πρόσβαση σε κάποιες ενότητες αυτού ενδέχεται να περιλαμβάνουν τη συλλογή και την επακόλουθη περαιτέρω επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας εκ μέρους της Barilla. Πράγματι, στη φάση της σύνδεσης στον Ιστότοπο, τα πληροφοριακά συστήματα και οι διαδικασίες λογισμικού για τις λειτουργίες τους χορηγούν ή/και αποκτούν αυτόματα και έμμεσα διάφορες πληροφορίες (όπως, ενδεικτικά, τα λεγόμενα «cookie», όπως προσδιορίζεται στην ενότητα «Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με το ιδιωτικό απόρρητο – Cookie», που βρίσκεται στο τέλος του παρόντος ενημερωτικού σημειώματος, διευθύνσεις IP, ονόματα τομέα των υπολογιστών που χρησιμοποιούνται από τους χρήστες που συνδέονται στον Ιστότοπο, διευθύνσεις Url των πηγών που έχουν ζητηθεί, ώρες των αιτημάτων προς τον διακομιστή).

Ακόμα και τυχόν αιτήματά σας για πληροφορίες ή υπηρεσίες ενδέχεται να περιλαμβάνουν τη συλλογή και την επακόλουθη περαιτέρω επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας (όπως όνομα, επώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ηλικία, ημερομηνία γέννησης, φύλο κ.λπ.).
Πιο συγκεκριμένα, η συλλογή των Προσωπικών Δεδομένων σας θα μπορεί να πραγματοποιηθεί:

 • μέσω της από μέρους σας συμπλήρωσης των on-line φορμών και
 • μέσω της από μέρους σας δημοσίευσης Συνεισφορών (όπως ορίζονται παρακάτω), το περιεχόμενο των οποίων μπορεί να περιλαμβάνει τα Προσωπικά Δεδομένα σας που δώσατε απευθείας στα κοινωνικά δίκτυα που διαχειρίζονται ανεξάρτητα τρίτοι, όπως ενδεικτικά Facebook, Twitter κ.λπ. (στο εξής «Κοινωνικά Δίκτυα»). Ως «Συνεισφορές» νοούνται οι εικόνες, τα σχόλια, οι φράσεις που σχετίζονται πράγματι με το περιεχόμενο του Ιστοτόπου, το περιεχόμενο και κάθε άλλη πληροφορία που επινοείτε ή δημοσιεύετε στις σελίδες Κοινωνικών Δικτύων που είναι αφιερωμένες στα προϊόντα των διαφόρων επωνυμιών του ομίλου Barilla, συμπεριλαμβανομένων των εικόνων που ενδεχομένως παρέχετε.

Σε περίπτωση που επιλέξετε να στείλετε ένα αίτημα μέσω της ενότητας «Επικοινωνήστε μαζί μας» του Ιστοτόπου, είναι αναγκαία η παροχή κάποιων Προσωπικών Δεδομένων σας, τα οποία επιτρέπουν στη Barilla να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις σας και για τα οποία τα σχετικά πεδία της ενότητας εγγραφής επισημαίνονται με αστερίσκο ή με άλλο τρόπο ως υποχρεωτικά. Η παροχή των Προσωπικών Δεδομένων που δεν επισημαίνονται με αστερίσκο ή με άλλο τρόπο ως υποχρεωτικά είναι εντελώς προαιρετική. Η μη παροχή ή η μερική ή ανακριβής παροχή αυτών των Προσωπικών Δεδομένων δεν επιφέρει καμία συνέπεια. Αντιθέτως, η μη παροχή ή η μερική ή ανακριβής παροχή των Προσωπικών Δεδομένων που επισημαίνονται με αστερίσκο ή με άλλο τρόπο ως υποχρεωτικά δεν καθιστούν δυνατή την εκτέλεση της παροχής που ζητήσατε. Σε περίπτωση που παραλείψετε να μας δώσετε ένα ή περισσότερα υποχρεωτικά Προσωπικά Δεδομένα, θα λάβετε ένα μήνυμα σφάλματος από την Barilla με τον κατάλογο των υποχρεωτικών Προσωπικών Δεδομένων που λείπουν.

Ποιοι είναι οι σκοποί της επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων σας και οι νομικές βάσεις της

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις που εκφράζετε κατά περίπτωση με την πρόσβασή σας στις διάφορες ενότητες του Ιστοτόπου (εκτός από μεμονωμένες πρωτοβουλίες που περιλαμβάνουν την παροχή ειδικών Προσωπικών Δεδομένων, για τα οποία θα δημοσιεύονται, κατά περίπτωση, στον Ιστότοπο ειδικά ενημερωτικά σημειώματα), παρακάτω παρατίθενται οι σκοποί επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων σας και οι σχετικές νομικές βάσεις.

Θα επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα σας αποκλειστικά για τους ακόλουθους σκοπούς, κατόπιν συγκατάθεσης σας για επεξεργασία, η οποία μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή, στέλνοντας ένα αίτημα στον υπεύθυνο επεξεργασίας ανατρέχοντας στην ενότητα «Επικοινωνήστε μαζί μας» του Ιστοτόπου:

 1. a. Διαχείριση και απάντηση των αιτημάτων σας
  α μπορείτε να αποφασίσετε να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας για τη διαχείριση και απάντηση, εκ μέρους της Barilla, των αιτημάτων σας σε σχέση με τα προϊόντα και τις πρωτοβουλίες των διάφορων επωνυμιών του ομίλου Barilla, στη διαφήμιση ή στον Ιστότοπο (ενότητα «Επικοινωνήστε μαζί μας» του Ιστοτόπου). Σε σχέση με τον σκοπό αυτό, η συγκατάθεσή σας ζητείται τη στιγμή αποστολής των αιτημάτων. Σε περίπτωση που αποφασίσετε να μη δώσετε τη συγκατάθεσή σας για επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας για τον προαναφερθέντα σκοπό, δεν θα είναι δυνατόν να προχωρήσετε στην αποστολή του αιτήματός σας.

Επιπλέον, ακόμα και χωρίς τη συγκατάθεσή σας, η Barilla θα μπορεί να επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα σας για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • i. διαχείριση των δραστηριοτήτων που συνδέονται με την από μέρους σας χρήση του Ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένης της από μέρους σας δημοσίευσης Συνεισφορών στις σελίδες Κοινωνικών Δικτύων που είναι αφιερωμένες στα προϊόντα των διάφορων επωνυμιών του ομίλου Barilla (όσον αφορά την απαραίτητη επεξεργασία για την εκτέλεση σύμβασης ή προσυμβατικών μέτρων)·
 • ii. διαχείριση και εκτέλεση των εκπληρώσεων που προβλέπονται από τον νόμο (λογιστικής, διοικητικής, φορολογικής φύσης κ.λπ.)·
 • iii. διαχείριση των αντιρρήσεων και των πιθανών διαφορών (όσον αφορά το έννομο συμφέρον του Υπεύθυνου).

Πώς επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα σας

Η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων μπορεί να περιλαμβάνει οποιοδήποτε είδος εργασιών, όπως συλλογή, εγγραφή, οργάνωση, διατήρηση, διαβούλευση, επεξεργασία, τροποποίηση, επιλογή, εξαγωγή, σύγκριση, χρήση, διασύνδεση, αποκλεισμό, κοινοποίηση, ακύρωση και καταστροφή.
Τα Προσωπικά Δεδομένα σας θα υποβάλλονται σε επεξεργασία κυρίως σε αυτοματοποιημένη μορφή, αλλά και σε έντυπη μορφή, με λογικές που ευθέως συνδέονται με τους σχετικούς σκοπούς, μέσω των βάσεων δεδομένων, των ηλεκτρονικών πλατφορμών που διαχειρίζεται η Barilla ή τρίτοι που ορίζονται για τον σκοπό αυτό ως εξωτερικοί εκτελούντες την επεξεργασία ή/και πληροφοριακά συστήματα που έχουν ενσωματωθεί από την Barilla και τους προαναφερθέντες τρίτους ή/και ιστοτόπους που ανήκουν στην Barilla ή χρησιμοποιούνται από αυτήν.
Ο Υπεύθυνος έχει αξιολογήσει ως επαρκές το επίπεδο ασφαλείας, λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν από την απώλεια, καταστροφή, τροποποίηση, μη εξουσιοδοτημένη γνωστοποίηση, τυχαία ή παράνομη πρόσβαση, κατάχρηση ή μετατροπή των Προσωπικών Δεδομένων σας. Ειδικότερα:

 • έχει λάβει επαρκή μέτρα ασφαλείας έναντι των κινδύνων·
 • διατηρεί τα Προσωπικά Δεδομένα σας σε διακομιστές που βρίσκονται επί ευρωπαϊκού εδάφους και υπόκεινται καθημερινά σε δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων από προηγμένο σχετικό σύστημα.

Πού επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα σας

Τα Προσωπικά Δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία στις εγκαταστάσεις του Υπεύθυνου και όπου βρίσκονται οι εκτελούντες την επεξεργασία. Για περαιτέρω πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στην ενότητα «Ταυτότητα και στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου επεξεργασίας».

Για ποιο διάστημα διατηρούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα τηρηθούν οι αρχές αναγκαιότητας και αναλογικότητας της επεξεργασίας, ο Υπεύθυνος έχει προσδιορίσει διαφορετικούς χρόνους διατήρησης των Προσωπικών Δεδομένων σχετικά με τους παρακάτω επιμέρους σκοπούς:

 1. i. για τη διαχείριση και απάντηση των αιτημάτων σας σε σχέση με προϊόντα και πρωτοβουλίες διάφορων επωνυμιών του ομίλου Barilla, στη διαφήμιση ή στον Ιστότοπο (ενότητα «Επικοινωνήστε μαζί μας» του Ιστοτόπου), τα Προσωπικά Δεδομένα σας θα διατηρούνται για το διάστημα που κρίνεται απολύτως αναγκαίο για την πραγματοποίηση του αιτήματός σας·
 2. ii. για τη διαχείριση των δραστηριοτήτων που συνδέονται με την από μέρους σας χρήση του Ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένης της από μέρους σας δημοσίευσης Συνεισφορών στις σελίδες Κοινωνικών Δικτύων που είναι αφιερωμένες στα προϊόντα των διάφορων επωνυμιών του ομίλου Barilla, τα Προσωπικά Δεδομένα σας θα διατηρούνται για το διάστημα που κρίνεται απολύτως αναγκαίο για την παροχή της υπηρεσίας που ζητήσατε·
 3. iii. για τη διαχείριση και εκτέλεση των εκπληρώσεων που προβλέπονται από τον νόμο (λογιστικής, διοικητικής, φορολογικής φύσης κ.λπ.), τα Προσωπικά Δεδομένα σας θα διατηρούνται για το διάστημα που κρίνεται απολύτως αναγκαίο για τον σκοπό αυτό·
 4. iv. για τη διαχείριση αντιρρήσεων και πιθανών διαφορών, τα Προσωπικά Δεδομένα σας θα διατηρούνται για το διάστημα που κρίνεται απολύτως αναγκαίο για τον σκοπό αυτό και, σε κάθε περίπτωση, όχι πέραν της ισχύουσας προθεσμίας παραγραφής.

Ποιοι είναι οι αποδέκτες των Προσωπικών Δεδομένων σας

Τα Προσωπικά Δεδομένα σας μπορούν να κοινοποιηθούν και να υποβληθούν σε επεξεργασία από:

 1. νομικά ή φυσικά πρόσωπα που ενεργούν ως εξωτερικοί εκτελούντες την επεξεργασία, πραγματοποιώντας δραστηριότητες εξωτερικής ανάθεσης, που έχουν οριστεί από την Barilla ή εξωτερικούς εκτελούντες την επεξεργασία της Barilla (μεταξύ των οποίων πρόσωπα στα οποία ανατίθενται δραστηριότητες συνδρομής, επικοινωνίας, μάρκετινγκ, διαφήμισης, προώθησης και πώλησης προϊόντων ή/και υπηρεσιών, καθώς και διαφημιζόμενοι, ανάδοχοι διαφήμισης, πάροχοι υπηρεσιών IT, διαχειριστές του Ιστοτόπου, διαχειριστές ηλεκτρονικών πλατφορμών, εταίροι, πιστωτικά ιδρύματα, επαγγελματικές μελέτες)·
 2. εργαζόμενους ή/και συνεργάτες του Υπεύθυνου (συμπεριλαμβανομένων των διαχειριστών συστήματος) οι οποίοι, λειτουργώντας υπό την άμεση δικαιοδοσία του τελευταίου, θα εξουσιοδοτούνται να επεξεργάζονται τα Προσωπικά Δεδομένα σας· και
 3. εργαζόμενους ή/και συνεργάτες των εξωτερικών εκτελούντων την επεξεργασία (συμπεριλαμβανομένων των διαχειριστών συστήματος) οι οποίοι, λειτουργώντας υπό την άμεση δικαιοδοσία των εξωτερικών εκτελούντων την επεξεργασία, θα εξουσιοδοτούνται να επεξεργάζονται τα Προσωπικά Δεδομένα σας.

Τα Προσωπικά Δεδομένα σας δεν θα κοινοποιούνται σε τρίτους εκτός από την περίπτωση στην οποία τα Προσωπικά Δεδομένα σας θα πρέπει να κοινοποιούνται από την Barilla σε συμβούλους για την προστασία των δικαιωμάτων της, ούτε θα διαδίδονται.

Ανήλικοι

Ανήλικοι κάτω των 16 ετών δεν πρέπει να δίνουν πληροφορίες ή Προσωπικά Δεδομένα στην Barilla χωρίς τη συγκατάθεση των ατόμων που ασκούν τη γονική τους μέριμνα. Χωρίς τη συγκατάθεση αυτή, δεν θα είναι δυνατή η αποστολή αιτημάτων εκ μέρους των ανηλίκων μέσω του Ιστοτόπου. Η Barilla καλεί όσους ασκούν τη γονική μέριμνα ανηλίκων να ενημερωθούν για την ασφαλή και υπεύθυνη χρήση του διαδικτύου και του Ιστού.

Ταυτότητα και στοιχεία επικοινωνίας των εκτελούντων την επεξεργασία

Μπορείτε να συμβουλευτείτε τον πλήρη κατάλογο των εκτελούντων την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας, επικοινωνώντας με τον Υπεύθυνο στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στην ενότητα «Ταυτότητα και στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου επεξεργασίας».

Στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer ή «DPO»)

Τα στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων που ορίστηκε από τον Υπεύθυνο επεξεργασίας είναι τα παρακάτω: [email protected]

Τα δικαιώματά σας σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας

Σύμφωνα με τη νομοθεσία περί ιδιωτικού απορρήτου, έχετε πολυάριθμα αναγνωρισμένα δικαιώματα ως ενδιαφερόμενος. Ειδικότερα, έχετε το δικαίωμα:

 1. να εξασφαλίσετε από τον Υπεύθυνο επιβεβαίωση της ύπαρξης ή μη των Προσωπικών Δεδομένων σας, ακόμη και αν δεν έχουν ακόμη καταχωριστεί, την κοινοποίησή τους σε κατανοητή μορφή, καθώς και πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα σας (λαμβάνοντας αντίγραφο) και τις σχετικές πληροφορίες [συμπεριλαμβανομένων των σκοπών επεξεργασίας, των κατηγοριών και της προέλευσης των Προσωπικών Δεδομένων, των κατηγοριών αποδεκτών στους οποίους έχουν κοινοποιηθεί ή μπορούν να κοινοποιηθούν, της περιόδου διατήρησης (εφόσον είναι εφικτό) και των δικαιωμάτων που μπορούν να ασκηθούν]·
 2. να εξασφαλίσετε από τον Υπεύθυνο τη διόρθωση των Προσωπικών Δεδομένων σας και την ενσωμάτωση των ελλιπών Προσωπικών Δεδομένων σας·
 3. να εξασφαλίσετε από τον Υπεύθυνο την ακύρωση των Προσωπικών Δεδομένων σας, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, μεταξύ άλλων, όταν τα Προσωπικά Δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τον σκοπό για τον οποίο είχαν υποβληθεί σε επεξεργασία ή δεν υφίσταται πλέον η νομική βάση για την επεξεργασία τους·
 4. να εξασφαλίσετε από τον Υπεύθυνο τη μετατροπή σε ανωνυμοποιημένη μορφή ή τον αποκλεισμό πρόσβασης στα Προσωπικά Δεδομένα σας που υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά παράβαση του νόμου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των οποίων η διατήρηση δεν είναι απαραίτητη, σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους τα ίδια τα Προσωπικά Δεδομένα έχουν συλλεχθεί ή ακολούθως υποβληθεί σε επεξεργασία·
 5. να εξασφαλίσετε από τον Υπεύθυνο τον περιορισμό της επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων σας, μεταξύ άλλων, όταν αμφισβητείτε την ακρίβειά τους ή αντιτίθεστε στην επεξεργασία, για την περίοδο που είναι αναγκαία για τους σχετικούς ελέγχους·
 6. να λάβετε τα Προσωπικά Δεδομένα σας σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και να διαβιβάσετε ή, αν είναι τεχνικά δυνατό, να εξασφαλίζετε την άμεση διαβίβαση των Προσωπικών Δεδομένων σας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας ανεμπόδιστα, στην περίπτωση που η επεξεργασία πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένα μέσα και βασίζεται στη συγκατάθεσή σας ή είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος·
 7. να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας για οποιονδήποτε από τους σκοπούς για τους οποίους την έχετε παράσχει.

Μπορείτε να ασκείτε τα δικαιώματά σας έναντι της Barilla ανατρέχοντας στην ενότητα «Επικοινωνήστε μαζί μας» του Ιστοτόπου ή γράφοντας στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] ή στέλνοντας στην Barilla επιστολή μέσω συμβατικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση που αναγράφεται στην ενότητα «Ταυτότητα και στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου επεξεργασίας».
Επιπλέον, στην περίπτωση που πιστεύετε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας παραβιάζει τη Νομοθεσία περί ιδιωτικού απορρήτου, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην Εποπτική Αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων του κράτους όπου διαμένετε, όπου βρίσκεται ο τόπος εργασίας σας ή όπου έχει εντοπιστεί η εικαζόμενη παραβίαση ή να απευθυνθείτε στην ίδια αρχή για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων σας που προβλέπονται στη Νομοθεσία περί ιδιωτικού απορρήτου.

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας

Σε οποιαδήποτε στιγμή και για λόγους που συνδέονται με τη συγκεκριμένη σας κατάσταση, έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας, όπως είναι αναγκαίο για την επιδίωξη έννομου συμφέροντος του Υπεύθυνου ή τρίτων. Στην περίπτωση αυτή, ο Υπεύθυνος απέχει από την περαιτέρω επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας, εκτός αν αποδείξει την ύπαρξη νόμιμων και υποχρεωτικών αιτιών που υπερισχύουν των συμφερόντων, δικαιωμάτων ή ελευθεριών σας ή αν είναι αναγκαίο για την αποδοχή, την άσκηση ή τη διάδοση ενός δικαιώματος ενώπιον δικαστηρίων.
Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας, ανατρέχοντας στην ενότητα «Επικοινωνήστε μαζί μας» του Ιστοτόπου ή στέλνοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected].
Εφόσον εναντιωθείτε στην επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας για τον προαναφερθέντα σκοπό, ο Υπεύθυνος δεν θα μπορεί πλέον να πραγματοποιήσει τη σχετική επεξεργασία.